Projecten

Smits van Burgst Beveiliging heeft veel ervaring op het gebied van complexe beveiliging- en brandveiligheidsvraagstukken. Zowel voor de overheid als bedrijven hebben we diverse projecten uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van verschillende projecten waarin wij een rol hebben gespeeld. Omdat veel van onze projecten een vertrouwelijk karakter kennen is de projectomschrijving beperkt. Wilt u graag meer informatie ontvangen over desbetreffende opdracht, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gevangeniscomplex Haren

Locatie: Brussel 
Opdrachtgever van SvBB: Regie der Gebouwen / Cafasso 
Opdracht: Ontwerp en uitvoeringsbegeleiding beveiligingsvoorzieningen

Het project bevat diverse gebouwen voor verschillende vormen van detectie en algemene functies. Vanaf het schetsontwerp van de architect is Smits van Burgst Beveiliging betrokken geweest bij de opzet, uitwerking en implementatie van beveiligingsvoorzieningen in bouwkundige elementen, techniek en organisatie. Beveiliging is dan ook in een vroeg stadium in het totaalontwerp opgenomen. Binnen de opdracht zijn alle weerstandsklasse van gevels bepaald. Tevens zijn alle beveiligings- en communicatie-installaties uitgewerkt inclusief toegangscontrole. In het project zijn daarnaast de opzet en inrichting van de diverse beveiligde bedienposten opgenomen.

Programma van Eisen voor de Personenzoek- en mobiele alarminstallatie (PZI/MAI)

Locatie: Landelijk 
Opdrachtgever van SvBB: Dienst Justitiële Inrichtingen 
Opdracht:

In opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een nieuw Programma van Eisen voor de Personenzoek- en mobiele alarminstallatie (PZI/MAI) ontwikkeld. Dit Programma van Eisen is opgezet binnen de door DJI vastgestelde uitgangspunten. De technische ontwikkelingen die hierin zijn opgenomen zorgt voor verdere borging van de veiligheid van personeel en justitiabelen. Daarnaast heeft Smits van Burgst Beveiliging ook een softwarematig management dashboard ontwikkeld. Hiermee hebben de beheerders van de PZI/MAI meer inzicht in de status van de mobiele toestellen. Op basis van de beschikbare gegevens is een optimalisatie in beheer en beschikbaarheid mogelijk.

P.I. Ter Apel

Locatie: Ter Apel 
Opdrachtgever van SvBB: Rijksvastgoedbedrijf 
Opdracht:

Smits van Burgst Beveiliging is verantwoordelijk geweest voor het advies, ontwerp, bestek en directievoering voor de vervanging van beveiligings- en brandveiligheidsinstallaties van penitentiaire inrichting Ter Apel. Ter ondersteuning van het primaire beveiligingsproces binnen de Penitentiaire Inrichting Ter Apel zijn diverse beveiligingsinstallaties aangebracht. Om de bedrijfszekerheid van de beveiligingsinstallaties te kunnen blijven garanderen zijn vitale onderdelen hierin vervangen en/of nieuw aangebracht. In het algemeen gaat het hierbij om de beveiligingsinstallaties en de brandveiligheidsvoorzieningen echter zijn specifiek voor dit project hieraan toegevoegd DIOO (digitale infrastructuur op orde) een gezamenlijke centraalpost met de IND en COA locatie Ter Apel, het gijzelingsbeleid, invoering Rijkspas, invoering ZBJ (zelfstandig bewegen justitiabelen) waarbij een koppeling is gemaakt met het dagprogramma van de inrichting en de realisatie van een nieuwe PZI / MAI installatie conform het nieuwste programma van eisen.

International Criminal Court

Locatie: Den Haag 
Opdrachtgever van SvBB: ICC/RHDHV 
Opdracht:

Advies- en ontwerpwerkzaamheden beveiliging. Voor het Internationaal Strafhof is Smits van Burgst verantwoordelijk geweest voor de advies- en ontwerpwerkzaamheden op het gebied van beveiliging. Twee belangrijke uitgangspunten binnen dit beveiligingsconcept was de compartimentering van functionele gebieden en de logistieke bewegingen in en om het gebouw. Daarnaast is de perimeterbeveiliging geïntegreerd in het landschapsontwerp en is het beveiligingssysteem voorbereid op het gebruik van verschillende beheers- en gebruiksniveaus.

Justitiële Inrichting Bonaire (JICN)

Locatie: Bonaire 
Opdrachtgever van SvBB: Rijksvastgoedbedrijf 
Opdracht:

Verbeteren Huis van Bewaring en ontwerp nieuwe Justitiële Inrichting. Sinds 2008 is Smits van Burgst Beveiliging betrokken bij het uitbreiden en verbeteren van de detentiecapaciteit op Bonaire. SvBB is eerst verantwoordelijk geweest voor het uitwerken van het beveiligings- en brandveiligheidsplan voor het opwaarderen en uitbreiden van het bestaande Huis van Bewaring. Vanaf 2012 heeft Smits van Burgst Beveiliging binnen het ontwerpteam voor de nieuwbouw van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland de beveiligings- en brandveiligheidsmaatregelen ontworpen en de realisatie van de nieuwbouw begeleid. In november 2018 opende Minister Dekker de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland. SvBB heeft een contract om tweemaal per jaar de beveiligings- en brandveiligheidsinstallaties te testen.

Raad voor de Rechtspraak

Locatie: Nederland 
Opdrachtgever van SvBB: Raad voor de Rechtspraak  
Opdracht:

Diverse beveiligings- en brandveiligheidsprojecten. Smits van Burgst Beveiliging werkt al ruim 15 jaar beveiligings- en brandveiligheidsadviezen uit voor de rechtbanken in Nederland. De werkzaamheden verschillen per locatie en vraagstukken lopen uiteen van het geven van beveiligings- en brandveiligheidsadvies en haalbaarheidsonderzoeken tot het vervangen van installaties. De uitwerking van onze adviezen binnen complexe omgevingen als rechtbanken zijn altijd gebaseerd op een goede analyse van de primaire processen in relatie tot het functioneel gebiedsgebruik. Smits van Burgst Beveiliging heeft advieswerkzaamheden uitgevoerd binnen de Paleizen van Justitie/rechtbanken in onder andere Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch, Utrecht, Alkmaar, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Arnhem en Zutphen. Naast de reguliere rechtbanken was Smits van Burgst Beveiliging ook betrokken bij het ontwerp van de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp.

Pieter Baan Centrum

Locatie: Almere 
Opdrachtgever van SvBB: Rijksvastgoedbedrijf 
Opdracht:

Uitwerking beveiligingsconcept inclusief ontwerpen voor alle beveiligingsinstallaties. Met een totale oppervlakte van 1.500 m2 heeft het Pieter Baan Centrum (PBC) een nieuwe locatie gekregen op het terrein van de Oostvaarderskliniek in Almere. De nieuwe locatie is geïntegreerd binnen de beveiligde omgeving van de Oostvaarderskliniek waarbij het Pieter Baan Centrum een eigen toegang heeft gekregen. Binnen het ontwerpteam voor het project was Smits van Burgst Beveiliging verantwoordelijk voor de uitwerking van het beveiligingsconcept. Smits van Burgst Beveiliging heeft het ontwerp van de beveiligingsmaatregelen uitgewerkt en heeft de begeleiding van de uitvoering voor de beveiligingsmaatregelen verzorgd.

Eurojust

Locatie: Den Haag 
Opdrachtgever van SvBB: Rijksvastgoedbedrijf / RHDHV  
Opdracht:

Ontwerp en realisatie beveiligings- en brandveiligheidsplan. Smits van Burgst Beveiliging is binnen het ontwerpteam verantwoordelijk geweest voor het vertalen van het Programma van Eisen naar een integraal beveiligings- en brandveiligheidsontwerp voor de nieuwbouw van de Eurojust locatie in Den Haag. Eurojust is een agentschap van de Europese Unie en ondersteunt de samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten in de gehele EU. Uniek in het ontwerp is de integratie van perimeterbeveiliging in het landschapsontwerp.