Projecten

Smits van Burgst Beveiliging heeft veel ervaring op het gebied van complexe beveiliging- en brandveiligheidsvraagstukken. Zowel voor de overheid als bedrijven hebben we diverse projecten uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van verschillende projecten waarin wij een rol hebben gespeeld. Omdat veel van onze projecten een vertrouwelijk karakter kennen is de projectomschrijving beperkt. Wilt u graag meer informatie ontvangen over desbetreffende opdracht, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Locatie: Den Haag Opdrachtgever van SvBB: Rijksvastgoedbedrijf Opdracht: Uitwerking beveiligings- en brandveiligheidsplan inclusief ontwerpen voor alle beveiligings- en brandveiligheidsinstallaties. De Tweede Kamer verhuist naar een tijdelijke locatie om de renovatie van het Binnenhof mogelijk te maken.  Het oude gebouw voor het Ministerie van buitenlandse Zaken wordt verbouwd om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Smits van Burgst Beveiliging heeft het ontwerp van de beveiligings en brandveiligheidsmaatregelen uitgewerkt en heeft de begeleiding van de uitvoering voor de beveiligings- en brandveiligheidsmaatregelen verzorgd.

Eurojust

Locatie: Den Haag Opdrachtgever van SvBB: Rijksvastgoedbedrijf / RHDHV Opdracht: Ontwerp en realisatie beveiligings- en brandveiligheidsplan. Smits van Burgst Beveiliging is binnen het ontwerpteam verantwoordelijk geweest voor het vertalen van het Programma van Eisen naar een integraal beveiligings- en brandveiligheidsontwerp voor de nieuwbouw van de Eurojust locatie in Den Haag. Eurojust is een agentschap van de Europese Unie en ondersteunt de samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten in de gehele EU. Uniek in het ontwerp is de integratie van perimeterbeveiliging in het landschapsontwerp.

Pieter Baan Centrum

Locatie: Almere Opdrachtgever van SvBB: Rijksvastgoedbedrijf Opdracht: Uitwerking beveiligingsconcept inclusief ontwerpen voor alle beveiligingsinstallaties. Met een totale oppervlakte van 1.500 m2 heeft het Pieter Baan Centrum (PBC) een nieuwe locatie gekregen op het terrein van de Oostvaarderskliniek in Almere. De nieuwe locatie is geïntegreerd binnen de beveiligde omgeving van de Oostvaarderskliniek waarbij het Pieter Baan Centrum een eigen toegang heeft gekregen. Binnen het ontwerpteam voor het project was Smits van Burgst Beveiliging verantwoordelijk voor de uitwerking van het beveiligingsconcept. Smits van Burgst Beveiliging heeft het ontwerp van de beveiligingsmaatregelen uitgewerkt en heeft de begeleiding van de uitvoering voor de beveiligingsmaatregelen verzorgd.

Raad voor de Rechtspraak

Locatie project: Nederland Opdrachtgever van SvBB: Raad voor de Rechtspraak Opdracht: Diverse beveiligings- en brandveiligheidsprojecten. Smits van Burgst Beveiliging werkt al ruim 15 jaar beveiligings- en brandveiligheidsadviezen uit voor de rechtbanken in Nederland. De werkzaamheden verschillen per locatie en vraagstukken lopen uiteen van het geven van beveiligings- en brandveiligheidsadvies en haalbaarheidsonderzoeken tot het vervangen van installaties. De uitwerking van onze adviezen binnen complexe omgevingen als rechtbanken zijn altijd gebaseerd op een goede analyse van de primaire processen in relatie tot het functioneel gebiedsgebruik. Smits van Burgst Beveiliging heeft advieswerkzaamheden uitgevoerd binnen de Paleizen van Justitie/rechtbanken in onder andere Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch, Utrecht, Alkmaar, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Arnhem en Zutphen. Naast de reguliere rechtbanken was Smits van Burgst Beveiliging ook betrokken bij het ontwerp van de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp.

Justitiële Inrichting Bonaire (JICN)

Locatie: Bonaire Opdrachtgever van SvBB: Rijksvastgoedbedrijf Opdracht: Verbeteren Huis van Bewaring en ontwerp nieuwe Justitiële Inrichting. Sinds 2008 is Smits van Burgst Beveiliging betrokken bij het uitbreiden en verbeteren van de detentiecapaciteit op Bonaire. SvBB is eerst verantwoordelijk geweest voor het uitwerken van het beveiligings- en brandveiligheidsplan voor het opwaarderen en uitbreiden van het bestaande Huis van Bewaring. Vanaf 2012 heeft Smits van Burgst Beveiliging binnen het ontwerpteam voor de nieuwbouw van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland de beveiligings- en brandveiligheidsmaatregelen ontworpen en de realisatie van de nieuwbouw begeleid. In november 2018 opende Minister Dekker de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland. SvBB heeft een contract om tweemaal per jaar de beveiligings- en brandveiligheidsinstallaties te testen.

International Criminal Court

Locatie: Den Haag Opdrachtgever van SvBB: ICC/RHDHV Opdracht: Advies- en ontwerpwerkzaamheden beveiliging. Voor het Internationaal Strafhof is Smits van Burgst verantwoordelijk geweest voor de advies- en ontwerpwerkzaamheden op het gebied van beveiliging. Twee belangrijke uitgangspunten binnen dit beveiligingsconcept was de compartimentering van functionele gebieden en de logistieke bewegingen in en om het gebouw. Daarnaast is de perimeterbeveiliging geïntegreerd in het landschapsontwerp en is het beveiligingssysteem voorbereid op het gebruik van verschillende beheers- en gebruiksniveaus.

Belastingdienst

Locatie: Diverse locaties in Nederland Opdrachtgever van SvBB: Belastingdienst Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Opdracht: Implementatie van beveiligingsnormen volgens Handboek Beveiliging Belastingdienst. Het beveiligingsbeleid van de Belastingdienst en de daarbij behorende beveiligingsnormen zijn opgenomen in het Handboek Beveiliging Belastingdienst (HBB). Dit handboek bevat beleid en normen voor persoonlijke veiligheid en integriteit, fysieke beveiliging, bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging. Smits van Burgst is sinds 2012 betrokken bij de implementatie van het HBB binnen alle belastingkantoren in Nederland. Onze werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van beveiligingsscans, uitwerken van maatregelenplannen en het ontwerpen en implementeren van beveiligingsmaatregelen.