Integraal brandveiligheidsadvies

Brandveiligheid is maatwerk 

Een 100 procent brandveilig gebouw bestaat niet, maar als gebouweigenaar moet je wel nadenken over het niveau van brandveiligheid dat je wilt bereiken. Welke gevolgen van brand accepteer je wel en welke niet? Het zijn vragen waar een organisatie zich een mening over moet vormen, om tot een visie op brandveiligheid te komen.

Voor de brandveiligheid van gebouwen worden door de overheid eisen gesteld en deze eisen staan in basis omschreven in het Bouwbesluit 2012. De eisen van de overheid hebben als doel de kans op slachtoffers en uitbreiding van brand naar aangrenzende gebouwen en percelen tot een minimum te beperken. Dit zijn de Deze eisen garanderen echter niet de bescherming van het gebouw tegen brand- en rookschade, en al helemaal niet de gevolgschade. Als de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt verstoord, kan dat ernstige financiële gevolgen hebben, die niet door de brandverzekering worden gedekt. Dit kan betekenen dat voor uw organisatie het voldoen aan het wettelijk kader niet voldoende is, en dat aanvullende brandveiligheidsmaatregelen nodig zijn. Brandveiligheid is dus maatwerk.

Smits van Burgst Beveiliging bekijkt brandveiligheidsvraagstukken altijd vanuit een integrale benadering waarbij verschillende aspecten worden meegewogen. Integrale brandveiligheid bestaat een samenstel van bouwkundige voorzieningen (B), brandbeveiligingsinstallaties (I) en organisatorische maatregelen (O). Door deze maatregelen op elkaar af te stemmen, zullen deze elkaar versterken. Een integrale benadering van brandveiligheid resulteert in de meest efficiënte mix van brandveiligheidsvoorzieningen, en daarmee ook de laagste kosten en inspanning om het beoogde brandveiligheidsniveau te realiseren.

Smits van Burgst Beveiliging is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid kan u dan ook de structuur bieden in het ‘woud’ van regels en voorschriften.

Werkwijze

Bij Smits van Burgst Beveiliging adviseren wij uw organisatie vanaf de analyse tot en met de implementatiefase van brandveiligheidsmaatregelen. Hierbij hanteren wij vooral praktische en pragmatische aanpak. Aan de hand van een inspectie, audit en- of een risicoanalyse inventariseren wij de huidige stand van zaken of de benodigde brandveiligheidsvoorzieningen.
Vervolgens bepalen wij samen met u het brandveiligheidsniveau wat het beste bij de organisatie past en stellen we hiervoor de noodzakelijke maatregelen voor vast.
Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij breed georiënteerd en beschikken we over de nodige expertise op het gebied van integrale brandveiligheidsmaatregelen.

Overzicht adviesdiensten brandveiligheid

Om u een beeld te geven van wat wij onder andere voor u kunnen verzorgen wanneer het aankomt op brandveiligheid volgt hier een klein overzicht:

Ook geïnteresseerd in integraal brandveiligheidsadvies?