Beveiligingsadvies

Over beveiligingsadvies

Smits van Burgst Beveiliging hanteert een integrale aanpak bij het oplossen van  uw beveiligingsvraagstukken. Dit betekent dat er wordt gekeken naar het geheel van organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische maatregelen. Daarbij is tevens aandacht voor het beleid en cultuur binnen de organisatie. De samenhang van deze elementen bepalen de kwaliteit van beveiliging binnen uw organisatie.

Beveiligen is risicobeheersing. Op basis van dit uitgangspunt richten wij onze beveiligingsadviezen in.

Wij hanteren het uitgangspunt dat techniek de organisatie moet ondersteunen. De adviezen starten dan ook in basis met het vertalen van een organisatiebehoefte vanuit het primaire proces in een beveiligingsconcept, eventueel gevolgd door de uitwerking van technische en/of organisatorische oplossingen. Wij adviseren organisaties zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven.

METHODIEK

Smits van Burgst Beveiliging hanteert de structuur van de De Haagse Methodiek (DHM)® voor het uitwerken van de verschillende beveiligingsplannen en het treffen van maatregelen. Van beleid tot en met de uitvoering, maar ook de kwaliteitsborging ervan.

Kwaliteit blijft hierbij een belangrijk uitgangspunt, evenals sociaal veilig ontwerpen waarin onderdelen als daderprofiel, vluchtwegen, attractiviteit en sociale controle belangrijke elementen zijn.

PROCES

Basis van de oplossing van beveiligingsvraagstukken vormt het bedrijfsproces. Met de analyse van het primaire bedrijfsproces van uw organisatie als uitgangspunt kunnen we de mogelijke risico’s hierop in kaart brengen. Dit doen we op zowel organisatorisch-, bouwkundig- als elektrotechnisch gebied. De risicoanalyse wordt daarna getoetst aan de bestaande situatie in uw organisatie, waardoor snel, gestructureerd en goed onderbouwd een status-quo van de beveiligingssituatie te maken is. Door vroegtijdig bij ontwerpprocessen van uw gebouw en/of of terrein betrokken te worden, kan Smits van Burgst Beveiliging de beveiligingsmaatregelen onderdeel laten worden van het ontwerp. Dit zorgt voor een optimale beveiliging van uw organisatie en garandeert een beperking van de kosten.

Voor de uitwerking van beveiligingsmaatregelen maakt Smits van Burgst Beveiliging gebruik van het preventiewiel. Binnen dit preventiewiel is aandacht voor beleid, organisatie, voorzieningen en cultuur. De samenhang tussen de elementen vormt de mate van beveiliging. Duidelijk is dat techniek hierin een hulpmiddel is en ondersteunend is aan de organisatie.

Smits van Burgst Beveiliging hanteert de filosofie dat beveiliging risicobeheersing is. Beheersing vereist dan ook een integrale aanpak. Daarnaast zal de nadruk moeten liggen op de preventieve werking van de beveiligingsmaatregelen. Voorkomen is vanzelfsprekend beter dan genezen. Wanneer zich echter toch incidenten voordoen, moeten deze beheersbaar gemaakt worden vanuit het principe detecteren – vertragen – reageren en organiseren. Wederom is hierin een integrale aanpak vereist.

Tijdens de uitwerking van de beveiligingsvraagstukken, vanaf de procesanalyse tot het opleveren van de beveiligingsmaatregelen, vormt kwaliteitsbeheersing van het proces een belangrijke doelstelling voor Smits van Burgst Beveiliging. Een belangrijk instrument hierin vormt de PDCA-cyclus, waarin tijdens het proces van uitwerking per processtap de vooraf geformuleerde einddoelen getoetst worden.

Ook geïnteresseerd in beveiligingsadvies?​